Grundläggande svensk grammatik

02.12.2019

Du känner säkert igen ord från den grundläggande grammatiken som exempelvis adverb, räkneord, subjunktioner och pronomen. Men vet du vad de står för och hur de används?


Våra tre vanligaste ordklasser

Substantiv

Exempel: eld, sol, ondska, guld, väska, dator, familj

Betydelse: varelser, ting, företeelser, ämnen

Funktion: namnger saker, personer, platser och ting

Adjektiv

Exempel: röd, viktig, rund, snäll, söt, sjuk

Betydelse: egenskap, tillstånd

Funktion: beskriver substantivet (personer, platser, saker)

Verb

Exempel: gå, se, kan, stå, hända, gråta, träna

Betydelse: handling, aktivitet, tillstånd

Funktion: beskriver det som sker/något någon gör


Adverb, räkneord, pronomen & prepositioner

Adverb

Exempel: inne, nu, aldrig, fort, ute, sedan, glatt, ledsamt

Betydelse: rum, tid, sätt

Funktion: beskriver verbet/hör till verbet (ad betyder till)

Räkneord

Exempel: en, ett, första, andra, femte

Betydelse: antal

Funktion: anger antal/mängd/ordningsföljd

Pronomen

Exempel: jag, min, sig, som, denna, någon

Betydelse: vem/vilka/syftning

Funktion: beskriver vem/vilka sammanhanget berör/syftar på, ersätter namn

(Olika former av pronomen: personliga, reflexiva, reciproka, possessiva, demonstrativa, determinativa, interrogativa, relativa och indefinita).

Prepositioner

Exempel: på, till, i, vid

Betydelse: anger tid/rum/plats/läge

Funktion: beskriver relationen mellan olika ting


Och så några - tioner

Subjunktioner

Exempel: eftersom, när, huruvida

Betydelse: sammanbindande

Funktion: binder ihop huvudsats med bisats

Konjunktioner

Exempel: men, och, eller, fast, samt

Betydelse: sammanbindande/beskrivande

Funktion: binder ihop huvudsats med huvudsats

Interjektioner

Exempel: aj, usch, nej, hej, skål

Betydelse: uttryckande/kommunicerande

Funktion: uttrycker starka känslor/beskriver ljud