Elevator pitch

05.10.2022

Det engelska begreppet "elevator pitch" blir direkt översatt till svenska "hisspitch". Dock används oftast bara ordet "pitch" för att beskriva vad det egentligen handlar om.

Vad är en elevator pitch och vad bör den innehålla?

En elevator pitch, eller pitch om man så vill, är en genomtänkt, konkret kortfattad presentation av en person, ett företag, en produkt eller en tjänst.

Pitchen bör innehålla följande:

1.  Pitcharens, företagets och produktens/tjänstens namn

2. Fakta om produkten/tjänsten och hur den kan hjälpa/vara till nytta för åhöraren/kunden 

 3. Vad åhöraren/kunden vinner på att anlita dig och/eller köpa din produkt/tjänst 


Var påläst och konkret

En elevator pitch ska vara kortfattad, konkret och gärna lagom personlig. Det är viktigt att vara sig själv och att framstå som påläst och avslappnad.

Här finns inga genvägar då det oftast märks om du försöker vara någon (eller något) du inte är. Det bästa du kan göra i alla lägen

är att visa respekt för åhörarna genom att betrakta dem som potentiella nykunder.

Inför en elevator pitch

- Var påläst om produkten/tjänsten som du presenterar 

- Öva på rörelsemönster och andningspauser i förväg

- Använd små, diskreta manuskort med stödord 

- Bjud in åhörarna genom ögonkontakt 

- Lämna utrymme för frågor


👇

Är du i behov av en intresseväckande pitch? Klicka på länken nedan!