Den nya varumärkeslagen

För att överhuvudtaget kunna registrera ett varumärke finns det krav om att varumärket ska vara unikt. Här följer några utvalda (och förkortade) exempel på tillfällen när nyregistrering inte skulle fungera.Det går inte att registrera ett varumärke som


 • saknar särskiljningsförmåga
 • kan förväxlas med ett annat varumärke eller företagsnamn
 • strider mot eventuell lagstiftning eller kan väcka förargelse
 • kan uppfattas som en persons efternamn eller innehåller en bild av en person
 • innehåller en ursprungsbeteckning (ex. En garanterad traditionell specialitet)
 • kränker en annan persons/företags upphovsrätt
 • innehåller en statssymbol, flagga eller liknande officiell beteckning som kräver särskilt tillstånd för att använda


Ny varumärkeslag


Sedan 1 januari 2019 innehåller varumärkeslagen ett antal förändringar, vilket också gäller för övriga författningar som direkt hör till varumärkeslagen. En nyhet är att det numer går att registrera ett varumärke som är återgivet genom exempelvis en ljudfil, multimediafil alternativt rörliga bilder.

En annan nyhet är att en person eller ett företag som har invändningar mot ett nyregistrerat varumärke kan komma att krävas på bevis för att varumärket redan använts. Även datumet för varumärkens giltighetstid och tiden för förnyelseansökan har ändrats.

Man har också skärpt grundkraven för hur en varumärkesansökan ska se ut, vilket innebär att följande måste skickas med i en ansökan:

 • En viljeförklaring att få sitt varumärke registrerat
 • En presentation av den som söker
 • En tydlig återgivning av varumärket
 • En specifikation över tjänster och/eller varor varumärket avser

Källa: PRV