Content writing VS Copywriting 

01.12.2019

Många vet vad en Copywriter gör, men inte lika många vet vad en Content writer arbetar med. Dessa båda yrkesgrupper arbetar relativt lika då det handlar om att skapa och bearbeta textinnehåll. Det finns dock en stor skillnad i arbetssätt - skrivtekniken.

Content writing VS Copywriting

Förenklat kan man säga så här:

Den text som finns på en webbplats, i ett säljbrev eller i en blogg är oftast skrivet av en Content writer. Den text du läser på en reklampelare och i en tidningsannons är oftast skriven av en Copywriter.

En Copywriter skriver texter som ska sälja in specifika produkter, tjänster eller evenemang. Därför finns det oftast en uppseendeväckande rubrik, en fyndig slogan och någon form av uppmaning.

En Content writer skriver texter som ska skapa medveten och intresse för specifika produkter, tjänster och evenemang. Målet är att innehållet ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid framöver. 

Syfte och behov styr valet av tjänst

Är främsta syftet att snabbt få igång en försäljning bör du anlita en Copywriter. Många företag har den tjänsten in-house, vilket naturligtvis förenklar arbetet.

Är syftet snarare att nå ut med ett mer långsiktigt budskap bör du anlita en Content writer. Få företag har den tjänsten in-house, vilket betyder att du bör outsourca denna tjänst.