Content Writing VS Copywriting 

01.12.2019

Du vet säkert vad en Copywriter gör, men vet du vad en Content writer gör? Det är två yrkesgrupper som arbetar relativt lika - de skapar och bearbetar textinnehåll. Men det finns en stor skillnad - ta reda på vilken!

Content writing VS Copywriting 

För att förenklat beskriva vad en Content Writer gör:  

Den text som finns på en webbplats, i ett säljbrev eller i en blogg är oftast skriven av en Content Writer. 

En Content writer skriver texter som ska skapa medveten och intresse för specifika produkter, tjänster och evenemang. Målet är att innehållet ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid framöver.  

För att göra detsamma med Copywriterns arbetsuppgifter: 

Den text du läser på en reklampelare och i en tidningsannons är oftast skriven av en Copywriter.

En Copywriter skriver texter som ska sälja in specifika produkter, tjänster eller evenemang. Därför finns det oftast en uppseendeväckande rubrik, en fyndig slogan och någon form av uppmaning.

Välj tjänst efter syfte och behov

Är främsta syftet att snabbt få igång en försäljning bör du anlita en Copywriter. Många företag har den tjänsten in-house, vilket naturligtvis förenklar arbetet.

Är syftet snarare att nå ut med ett mer långsiktigt budskap bör du anlita en Content Writer. Få företag har den tjänsten in-house, vilket betyder att du bör outsourca denna tjänst. Det har du allt att vinna på!


Petra Roman, vd/ägare på PR Text&Bild