Content writer eller Copywriter?

19.02.2022

En Copywriter och en Content writer arbetar i stora drag med att skapa och bearbeta olika typer av texter, så kallat content. Men det finns både likheter och skillnader mellan de båda rollerna, och det är dem vi ska gå igenom i detta inlägg.

Content writer 

En Content writer arbetar vanligtvis med att skriva texter till hemsidor, säljbrev, bloggar, nyhetsbrev med mera. 

Syftet är att skapa medveten och intresse kring specifika produkter, tjänster och evenemang med målet att innehållet ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid.

Copywriter

En Copywriter är oftast den person som formulerar intresseväckande rubriker och slogans till reklamkampanjer, annonser, nyhetsbrev och liknande.

Syftet är att sälja in specifika produkter, tjänster eller evenemang med hjälp av uppseendeväckande rubriker, fyndiga slogans och gärna någon form av uppmaning.

👇

Syfte och behov bör styra valet av tjänst

Valet av tjänst bör styras av syfte och behov, vilket i praktiken betyder att du, om du snabbt vill få igång en försäljning, bör anlita en Copywriter, medan mer långsiktiga budskap bäst förmedlas av en Content writer.

 Många företag har redan en Copywriter in-house, vilket naturligtvis förenklar arbetet. Dessvärre går det inte att säga detsamma om den yrkesgruppen, då det är relativt få företag som har tillgång till en Content writer in-house. Tillhör du dem har du allt att vinna på att outsourca just denna tjänst.


Petra Roman, vd/ägare på PR Text&Bild