Content Writing VS Copywriting 

01.12.2019

En Copywriter och en Content writer arbetar relativt lika; de skapar och bearbetar textinnehåll. Men det finns också en del olikheter.  

En Content Writer 

- Skriver texter till hemsidor, säljbrev, bloggar, nyhetsbrev mm. 

Det främsta syftet är att skapa medveten och intresse för specifika produkter, tjänster och evenemang. Målet är att innehållet ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid framöver.  

En Copywriter

- Skriver texter till reklamkampanjer, annonser, nyhetsbrev mm. 

Det främsta syftet är att sälja in specifika produkter, tjänster eller evenemang. Därför finns det oftast en uppseendeväckande rubrik, en fyndig slogan och någon form av uppmaning.


Syfte och behov bör styra valet av tjänst

Är främsta syftet att snabbt få igång en försäljning bör du anlita en Copywriter. Många företag har den tjänsten in-house, vilket naturligtvis förenklar arbetet.

Är syftet att nå ut med ett mer långsiktigt budskap bör du anlita en Content Writer. Få företag har den tjänsten in-house, vilket betyder att du bör outsourca denna tjänst. Det har du allt att vinna på!

Petra Roman, vd/ägare på PR Text&Bild