Content eller copy?

02.04.2023

Är det någon skillnad mellan content och copy eller en content writer och en copywriter? Jag vågar påstå att de jobbar på liknande sätt men med lite olika metoder, syfte och mål.

Content, content writer och syfte 

Content på engelska
Innehåll på svenska

Content är kort och gott innehållet på en webbplats, i en bok, i en broshyr eller i ett fotoalbum. Det kan vara i form av text, fotografier eller bilder av olika (rörliga, stilla, illustrerade, animerade osv.

En Content writer arbetar vanligtvis med att producera både text ochbild, dvs. content, till olika kanaler. Det kan vara allt från webbplatser till bloggar, magasin, tidningar, annonser, nyhetsbrev och likn.

Syftet för en content writer är att skapa medvetenhet och intresse kring specifika produkter, tjänster och evenemang med ett innehåll som helst ska dröja sig kvar i läsarens medvetande under en lång tid.

Copy


Copy

 

En Copywriter arbetar vanligtvis med att

är oftast den person som formulerar intresseväckande rubriker och slogans till reklamkampanjer, annonser, nyhetsbrev och liknande.

Syftet för en copywriter är att sälja in specifika produkter, tjänster eller evenemang med hjälp av uppseendeväckande rubriker, fyndiga slogans och gärna någon form av uppmaning.

Content eller copy?

Valet av tjänst bör styras av syfte och målMånga företag har en Copywriter in-house vilket vanligtvis förenklar arbetet. Det faktum att inte lika många företag har tillgång till en "egen" content writer gör att outsourcing är ett bra alternativ. Inte minst för att få ett objektivt perspektiv på såväl skapandeprocessen som innehållet och tonaliteten.

Det viktigaste är att valet av tjänst styra av syfte och mål. I praktiken innebär det att du bör anlita en Copywriter om du vill väcka intresse för en specifik vara eller tjänst för att snabbg få igång en försäljning. För texter med mer långsiktiga budskap, vars syfte är att skapa intresse på sikt, bör du anlita en Content writer.