Automatiserade översättningsprogram 

13.10.2022

När det gäller översättningar anser jag att de görs bäst av en mänsklig hand. Men i de fall det inte går- är det då okej ersätta en människa med en maskin?  

Ett hantverk att respektera

Det finns så vitt jag vet inget likhetstecken mellan modersmål och språkkänsla. Det betyder att det inte kan finnas några garantier för att en modersmålsöversättare hittar den rätta känslan och tonen. Det viktigaste är att vara lyhörd och ödmjuk inför andras kunskaper och att respektera hantverket!

För översättning handlar om så mycket mer än att bara ersätta ord och meningar från ett språk till ett annat. Det handlar lika mycket om att förstå kundens önskemål och behov, att ta till sig textens syfte samt att ha god kännedom om språkets grunder så att man kan hitta rätt struktur och tonalitet. 

Är det okej att använda automatiserade översättningsprogram?

Ibland finns det helt enkelt inte tid att leta upp en översättare eller vänta på en offert från en översättningsbyrå. Budgeten kanske inte heller tillåter det varje gång. Men vad gör man då? Jo, då använder man verktyg för automatisk systemöversättning

Observera! 👇

Automatiserade översättningsprogram är ingenting jag rekommenderar för längre texter, inte heller för texter med mycket specifikt innehåll. Och kom ihåg - korrekturläsning sker inte automatiskt!