Att jobba som översättare

20.07.2022

Är du kreativ, en fena på språk och dessutom duktig på att skriva? Här får du tips på utbildningar som kan leda till ett framtida yrke som just översättare.

Översättarprogrammet

 Lär dig översätta fackspråkstexter och få en fördjupad förståelse för översättare som yrke ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Översättning sker från två källspråk, varav det ena är engelska och det andra kan vara allt från spanska, tyska, franska, arabiska, kinesiska eller japanska beroende på lärosäte (målspråk är alltid svenska, oavsett källspråk).

Antagningskrav

- Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå - Godkända betyg i svenska 3 och engelska 6
- 30 HP i ett språkämne
- Godkänt resultat på det individuella antagningsprov som arrangeras av lärosätet

Översättning 1

Är du intresserad av kommunikation ur ett flerkulturellt perspektiv är detta en kurs för dig.

Du lär dig skillnaderna mellan skriven och talad kommunikation och får samtidigt insikt i tekniker, förutsättningar och villkor.

Antagningskrav

- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- 60 HP i ett språkämne
- Godkänt betyg i engelska B

Kandidatprogram i språk och översättning

(Särskild inriktning)

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera studier i ett (eller flera) språk med en yrkesförberedande utbildning. Beroende på vilken skola du väljer att studera vid erbjuds studier i en rad olika språk såsom portugisiska, lettiska, italienska, nederländska, franska, tyska och/eller spanska.

Första året

Första året omfattas av två obligatoriska språkkurser där teoretiska moment varvas med färdighetsträning. 

Exempel på kurser:
Litteratur, grammatik, kultur samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Andra året

Andra året är inriktad mot professionell översättning  med fokus på följderna av flerspråkighet. Dessutom får du en djupare inblick i hur översättarbranschens arbetsvillkor ser ut.

Facköversättning i engelska, franska eller tyska

Du får fördjupade kunskaper om olika översättningsteorier och lär dig om skillnaderna mellan ditt valda källspråk och svenska. Du får även analysa och översätta olika typer av texter, vilket delvis sker med hjälp av digitala översättningsverktyg. Det hela avslutas med en magisteruppsats.