Att jobba som översättare

14.03.2022

Är du kreativ, noggrann och en fena på språk? Tycker du dessutom om att skriva? Då är kanske översättaryrket något för dig.

Egenskaper som krävs

- Mycket goda kunskaper i källspråket
- Kunskap om digitala översättningsprogram
- Extremt goda kunskaper i målspråket
- Noggrannhet/öga för detaljer
- En stark vilja att lära nytt
- Vana att arbeta mot deadlines
- God anpassningsförmåga 

Översättarprogrammet

Översättarprogrammet vänder sig till alla som önskar arbeta som översättare - ett yrke som går att utöva på flera olika sätt: som egenföretagare på frilansbasis, för en myndighet, på ett bokförlag alternativt hos ett översättningsföretag eller någon annan typ av organisation.

Syftet med utbildningen är att tillägna sig kunskaper i att översätta fackspråkstexter samt att få en förståelse för översättning ur ett vetenskapligt perspektiv.

Den som väljer att läsa Översättarprogrammet på Göteborgs universitetet lär sig översätta från två källspråket, varav det ena är engelska. Som andra källspråk går det vanligtvis att välja mellan en rad olika språk, såsom arabiska, kinesiska, japanska, franska, spanska och tyska med flera. Oavsett vilket källspråket man väljer är målspråket alltid svenska.

Den som väljer att läsa Översättarprogrammet på Göteborgs universitet har 2 års heltidsstudier på avancerad nivå att se fram emot. Programmet omfattar 120 HP och målet är att det ska mynna ut i en masterexamen i översättning. 

Antagningskrav

För att bli antagen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga en kandidatexamen (alt. motsvarande utländsk examen) samt godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6 (gymnasienivå). Du ska också ha minst 30 HP i ett språkämne, exempelvis svenska eller lingvistik, samt klara universitets särskilda antagningsprov.

Översättning 1

Den här kursen vänder sig till alla som intresserar sig för kommunikation ur ett flerkulturellt perspektiv. Syftet med kursen är att studera skillnader mellan skriven och talad kommunikation samt att få insikter i översättningens tekniker, villkor och förutsättningar.

Den som väljer att läsa Översättning 1 på Stockholms universitet får öva såväl teoretiska moment som färdighetsträning. I den här kursen ingår inga språkstudier.

Antagningskrav

För att bli antagen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, minst 60 HP i ett språkämne samt Engelska 6 alt. Engelska B (el. motsvarande). 

Kandidatprogram i språk och översättning

(med särskild inriktning)

Programmet vänder sig till alla som önskar kombinera sin yrkesförberedande utbildning med språkstudier. Den som väljer att läsa Kandidatprogrammet på exempelvis Linnéuniversitetet kan välja mellan en rad språkinriktningar, som engelska: franska, tyska, italienska, spanska, lettiska, nederländska, portugisiska m fl. 

Första året består av två obligatoriska språkkurser som omfattas av såväl teoretiska moment som färdighetsträning i bl. a. grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet, kultur och litteratur. Andra årets kurser har inriktningen professionell översättning och omfattas av språkliga aspekter av flerspråkig översättning och kommunikation samt aspekter av översättarens arbetsvillkor.

Facköversättning i engelska, franska eller tyska

Det här programmet ger en bred praktisk och teoretisk grund för alla som önskar arbeta som översättare. Den som väljer att läsa den här kursen på kan se fram emot intressanta studier på distans samt fördjupa sig i engelska, tyska eller franska.

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap om olika översättningsteorier samt om skillnader mellan valt källspråket och svenska. Den som väljer att läsa Facköversättning på Linnéuniversitetet får bl. a studera språkstruktur, genrekunskap, svensk sakprosa, översättning till och från svenska, analys och översättning av olika texttyper, digitala översättningsverktyg mm. 

Kursen avslutas med en magisteruppsats.