Att bygga upp en artikel

Har man skrivit en artikel kan man nästan vara säker på att nästa artikel kan följa (i princip) samma upplägg: rubrik, ingress, brödtext och mellanrubriker. Olika delar i en artikel


Huvudrubriken

En bra rubrik fångar läsarens intresse, och det är ju det man bör sträva efter. Rubriken ska helst vara slagkraftig, gärna finurlig. Om sammanhanget tillåter kan den till och med vara rolig. Den ska vara kort och koncis och skapa nyfikenhet kring artikeln.

Ingressen

Det är så den första delen, eller inledningen, av en artikel kallas. Även den bör skapa nyfikenhet och ska helst locka till fortsatt läsning. Man bör hålla sig till omkring 30 - 40 tecken och typsnittet kan gärna skilja sig från övrig text genom att vara fetstilt eller ha något större teckensnitt.

Ingressen är en slags sammanfattning av artikeln som bör tydliggöra innehållet, i synnerhet om man inte lyckats få till en tydlig rubrik (vilket man inte alltid gör).

Brödtexten

Den löpande texten som följer efter ingressen är det som kallas för brödtext.

Mellanrubriker

Är det en relativt lång artikel (2500 - 3000 tecken) är det en bra idé att lätta upp brödtexten med hjälp av mellanrubriker. Dessa hjälper läsaren att bryta ner texten i kortare avsnitt och gör förhoppningsvis så att artikeln upplevs som mer lättläst.

Även mellanrubrikerna bör locka till fortsatt läsning och kan gärna också vara både slagkraftiga och intresseväckande.