Artikel i Lokalpressen inför högskoleprovet

Klicka  på länken för att läsa artikeln.

Den är naturligtvis även är aktuell inför årets högskoleprov 2019.