Är korrekturläsning och textgranskning samma sak?

Det korta svaret är nej, det är inte samma sak. 

Den största skillnaden textgranskning och korrekturläsning är att en granskning är en mer omfattande kontroll av textens stilistiska aspekter såsom disposition, textbindning och målgruppsanpassning.Skillnaderna


Vid en korrekturläsning kontrolleras textens språkriktighet: stav- och syftningsfel, interpunktion, struktur mm. Vid en textgranskning kontrolleras textens språkriktighet och innehåll: som ovan plus disposition, textbindning, syfte, anpassning, budskap mm. 

Valet mellan dessa tjänster bör avgöras av textens omfattning och karaktär, helt enkelt hur stort behovet är. Är du det minsta osäker på textens övergripande struktur och innehåll bör du ta hjälp av en textgranskare eftersom språkfel, eller som läsaren uppfattar det, en slarvigt skriven text, ger signaler om att avsändaren inte riktigt bryr sig. 


Om du visar att du tar textinnehållet på allvar gör även läsarna det! 


Ta hjälp av datorn?

Räcker det inte med datorns språkgranskning? Nej, det gör det inte, eftersom datorn missar en rad fel som en mänsklig språkgranskare är tränad att upptäcka. 

Datorn är programmerad för att upptäcka stavfel och vissa felskrivningar, men kan aldrig upptäcka syftningsfel, särskrivningar, kontextuella misstag och liknande. Misstag som är mycket vanliga.

Det är också så att man blir blind för sin egen text. Sköter man språkgranskningen och/eller korrekturläsningen själv korrigerar hjärnan texten utifrån en viss mall. 

Genom att outsourca företagets textproduktion skapas bättre förutsättningar att upptäcka dolda fel. Kombinationen av en erfaren språkgranskare och objektivitet är oslagbar.


När och varför?


Varje gång en text ska producera om du frågar mig! 

Det skapar inte bara kontinuitet, det skapar också möjlighet till varumärkesförstärkning samt ökar förtroendet för såväl produkten/tjänsten som för verksamheten. 

En språkgranskare tittar på texten med objektiva och vana ögon, och ser till att budskapet går fram tydligt. Texten håller lika hög kvalitet och språkmässiga stil rakt igenom - något som ingen dator i världen kan fixa!  


Olika språkfel kan skada läsarens förtroende för både dig och för textens innehåll. En välskriven och väl avvägd text däremot, signalerar kompetens och tillförlitlighet.


Med detta sagt vill jag tydliggöra att jag anser att alla texter bör språkgranskas och inte enbart korrekturläsas. Håller du med mig? Hör av dig för en offert!

petra@prtextochbild.se