Är dina rutor lika stora?

Tänk dig fyra rutor med ett kors.


I en ruta står det: 

Vad vet jag om mig själv? 

Vad vet andra om mig?


I nästa ruta står det: 

Vad vet jag om mig själv? 

Vad vet inte andra om mig?


Sedan står det: 

Vad vet andra om mig? 

Vad vet inte jag om mig?


Till sist står det: 

Vad vet inte jag om mig? 

Vad vet inte andra om mig?


Vilken eller vilka rutor är störst?

Är alla dina rutor lika stora? Om inte undrar jag om det är möjligt att förstora den minsta rutan, om du nu vill förstora den. Vad vet andra och vad tror andra att de vet om dig och vad vill du att de ska veta?