Är det skillnad på korrekturläsning och textgranskning?

19.10.2021

Frågar du mig är svaret ja. Läs inlägget för att ta reda på hur.

Objektivitet och precision

En korrekturläsare/textgranskare tittar på varje ny text med objektiva och vana ögon. 

Målet är att se till så att budskapet framgår tydligt, samt kvaliteten och den språkmässiga stil håller samma kvalitet rakt igenom. 

Ett jobb som ingen dator i världen kan utföra med samma exakta precision och nogrannhet.

Korrekturläsning 

Kontroll av textens språkriktighet

 - stavning, syftningsfel, interpunktion, struktur mm. 

Textgranskning 

Kontroll av textens språkriktighet samt innehåll: 

- enligt ovan plus disposition, textbindning, syfte, anpassning, budskap mm.

Den största skillnaden är att en textgranskning är en mer omfattande kontroll av textens stilistiska aspekter.

Kontinuitet och relevans

I princip alla typer av texter bör granskas, oavsett kanal och målgrupp. Det är min fasta övertygelse att det är enda sättet att uppnå kontinuitet i såväl språket som i tonaliteten.

Som ett resultat stärks varumärket till följd av att förtroendet för din produkt eller tjänst ökar. Allt tack vare välformulerat content. 

Valet av tjänst bör främst avgöras av textens omfattning och karaktär. 

Tillförlitligheten står på spel

Språkfel kan lätt uppfattas som slarvfel eller okunskap, som i sin tur kan ge signaler om att avsändaren inte riktigt behärskar språket. Är du det minsta osäker på textens struktur bör du ta hjälp av en professionell textgranskare. 
 

© 2021 Petra Roman, PR Text&Bild