Används särskrivning i svenskan?

Särskrivning eller sär skrivning?

Det finns så vitt jag vet ingen genväg eller enkelt sätt att upptäcka särskrivningar för den som inte automatiskt kan upptäcka dem i en text. Vissa människor ser och känner genast att det är fel, medan andra inte har den känslan. Det bara är så. 

En tumregel skulle kunna vara att alltid skriva ihop ord, åtminstone när man skriver på svenska, eftersom särskrivning mest förekommer i engelskan. Ett annat trix  skulle kunna vara att pröva med särskrivning för att testa om det känns rätt. Men det fungerar ju bara om man redan har den inbyggda känslan.Det är som sagt oftast i engelskan som särskrivningar förekommer, men det betyder inte att samma ord ska särskrivas på svenska. 

Här följer exempel på ord som särskrivs på engelska

dinner party, brides dress, wedding party, car wash, convenience store, school bus

På svenska skrivs dessa ord på följande sätt:

middagsbjudning, brudklänning, bröllopsfest, biltvätt, närlivs (el. snabbköp), skolbuss


Angloamerikanska influenser

Att det råder viss förvirring, kanske främst hos den yngre generationen, beror till stor del på de angloamerikanska influenser som strömmar in genom diverse mediekanaler. Engelska ord, uttryck och begrepp är allmänt vedertagna nuförtiden, inte minst tack vare generationen med vloggare, influencers och bloggare.

Detta fenomen kan ge upphov till en del jobbiga (men också ganska roliga) missförstånd:


Du är verkligen lättstörd.

Du är verkligen lätt störd.

Särskrivningen av ordet lättstörd blir en förolämpning i den andra meningen. 


Känner du någon sjuk syster?

Känner du någon sjuksyster?

Meningarna får verkligen helt olika innebörd beroende på hur de formuleras!


Vill du ha en skumtomte?

Vill du ha en skum tomte?

En klassiker som bara är kul helt enkelt. 

Kontexten och förförståelsen spelar roll


Jämför följande:

Du ska skriva om en familj som bor i husvagn med två småbarn.

Du ska skriva om en familj som bor i husvagn med två små barn.


Läs meningarna igen och lyssna på betoningen av orden små och barn:

Att bo i husvagn med två småbarn (med betoning på små) innebär förmodligen en del planering och pyssel med blöjbyten, illaluktande kläder, dålig nattsömn med mera.

Att bo i husvagn med två små barn (med betoning på barn) kan vara en helt annan typ av äventyr och säkert ett roligare sådant.


Särskrivning med bindestreck

Generellt sett används bindestreck endast när man ska knyta ihop ett engelskt ord med ett svenskt ord, som exempelvis Sherwood-skogen, Bond-filmen, Apple-produkten och så vidare. 

Även i samband med förkortningar av ord kan bindestreck användas: 

EM-final, skidskytte-VM, bandy-SM, fotbolls-VM osv.